Nejisté obzory

Čtvrtý ročník festivalu současného výtvarného umění uvede hlavní výstavní blok poprvé v podobě kurátorského projektu. Veronika Čechová svou koncepcí výstavy s názvem Nejisté obzory reaguje na složitá a hlasitě rezonující celospolečenská environmentální témata. Jakou cenu má naše pohodlí? Obavy z dopadů klimatické krize na naši budoucnost se začínají promítat do činností každého z nás.

Jak konzum ovlivňuje tvorbu umělců a podobu současného umění?

Tradiční formát přehlídky dvanácti talentovaných umělkyň a umělců ve věku do pětatřiceti let rozšiřuje společný prvek v jejich tvorbě - schopnost kriticky pozorovat extrémní konzumní tendence naší společnosti hraničící s odtržením od reality a snaha reagovat a vymezovat se vůči těmto tendencím vlastním autorským způsobem. Napříč vystavenými díly a uměleckými přístupy lze pozorovat obrat k materiálům a technikám spojovaným spíše s řemeslným umem předchozích generací. Jako by návrat k těmto rukodělným technikám představoval útěk do časů, kdy aktivita jednotlivce ještě neměla tak dalekosáhlé dopady a svět se zdál, ve své ne-propojenosti, jaksi jednodušší.

hlavní výstavní blok __ vlakové nádraží

Sarah Dubná             Filip Dvořák             David Fesl             Kristina Fingerlandová             Lenka Glisníková             Eliška Konečná             Viktorie Langer             Tania Nikulina             Michaela Rožnovská             Eva Rybářová             Marie Tučková             David Vojtuš             kurátorka _ Veronika Čechová ; architekt výstavy _ David Fesldoprovodný výstavní blok __ DIOD

Argišt Alaverdyan             Dante Daniel Hartl             Martin Hofman             Michael Hon             Markéta Jáchimová             Adam Kašpar             Jan Poupě             Andrej Ševčík             Magdaléna Ševčík             Jakub Tajovský             architekt výstavy _ Jan Dotřel

vstupné zdarma

hudební stage __ pátek 27. 9.

Ventolin

Alan Wood             BA:ZEL             Møreti / Ankali     Eva Porating / Ankali     PSJ / Ankali    hudební stage __ sobota 28. 9.

Himalayan Dalai Lama

PB studio16             F V T V R E             Alfred Czital / Ankali             Raleigh             Dekades

doprovodný program __ sobota 28. 9.

14:00_ HAPPENING _piknik s umělkyněmi Lenkou Glisníkovou, Taniou Nikulinou a primátorkou Jihlavy Karolínou Koubovou

15:00_ WORSKOP _upcycling workshop s Kristinou Fingerlandovou

PŘEDNÁŠEJÍCÍ HOSTÉ

15:00_ Miloslav Vorlíček_ zakladatel galerie současného umění lítost

16:00_ Katarína Ruschková _vedoucí odboru odboru životního prostředí JIHLAVA

17:00_ Michal Kindernay _vizuální umělec, kurátor, padagog FAMU

18:00_ Karina Kottová _ředitelka Jindrich Chalupecky Society, kurátorka

19:00_ LOUTKOVÉ DIVADLO DOUPĚ _premiéra loutkového divadelního představení studenta UMPRUM Matouše Valcháře

20:00_ OZVĚNY FAMUFESTU _projekce filmů studentů FAMU International Prague

vstupné zdarma

do festivalu zbývá

{dnn}

{dl}